2006/11/27

กุหลาบภูพิงค์

มีบางคนบอกว่า กุหลาบที่สวยที่สุดในไทยอยู่ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อย่ากระนั้นเลย ยลโฉมกุหลาบงามภูพิงค์ดีกว่าอันนี้ แปลงกุหลาบ เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีซึ่งราชินีจะเสด็จประทับช่วงมกราคม สวนจึงอยู่ในช่วงการดูแลและตกแต่ง เลยดูขาดๆไปหน่อย ส่วนกุหลาบที่เก็บภาพมาเล็กน้อย ก็เชิญทัศนา....ภาพสุดท้าย เป็นซุ้มขึ้นมาเลย สวยมากก....เจ้าหน้าที่พระตำหนักบอกว่า ตอนนี้ที่มีอยู่เป็นแค่ sample เพราะที่สวยจริงๆจะไปอยู่ในงานพืชสวนโลกเป็นส่วนใหญ่

No comments: