2007/11/14

เที่ยวโคราชด๊ะดาดของดี '50

ในบรรดา event ที่จัดในจังหวัด งานนี้ถือว่าดีระดับ Top3 คือเดินได้ ไม่น่าเบื่อ ของหลากหลาย และมีเกรด

เดี๋ยวถ่ายรูปมาฝาก...... โปรดสังเกตว่า ประเทศนี้สามารถจัด Event อะไรเป็นเทอดพระเกียรติได้ทั้งสิ้น!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
งานเที่ยวโคราช ด๊ะดาดของดี เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช

วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2550 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 กำหนดจัดงาน “เที่ยวโคราช ด๊ะดาดของดี เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2550 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 เปิดเผยว่าการจัดงาน “เที่ยวโคราช ด๊ะดาดของดี เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2550 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้กับท้องถิ่นที่ได้จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมถึงการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมที่ดีงามของชาวโคราช เป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งภายในงานยังได้จัดนิทรรศการที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การสาธิต การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงจาก 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา การประกวดมิสควีนออฟด๊ะดาด การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ มหกรรมส้มตำ/ขั่วหมี่โคราช (ผัดหมี่) ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดสัตว์ การแข่งขันลีลาศ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมอื่นๆที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงาน

No comments: