2008/01/29

ดื้อเหมือนกัน

นึกเจตนาลึกๆของโพสท์ทูเดย์ ที่เขียนบทบรรณาธิการวันนี้แบบชัดๆไม่ออก แต่ก็นับว่าจี๊ดใจดี....

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดื้อเหมือนกัน

เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ประทับขององค์ประมุขของไทยนั้น เป็นทั้งแปลงนา โรงสีข้าว โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากแกลบ ที่ตั้งฟาร์มโคนม โรงงานนมอัดเม็ด ผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง โรงเพาะเนื้อเยื่อพันธุ์พืชหายาก ฯลฯ

เป็นแปลงทดลองและโรงงานสาธิตเพื่อแก้ไขปัญหาให้ปวงพสกนิกร เป็นแหล่งค้นคว้าจนเกิดทฤษฎีที่ช่วยให้คนอยู่ได้ท่ามกลางความผันผวนและ วิกฤตในโลกนี้

บัดนี้โลกกำลังเริ่มรับรู้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด โรงเรียนกาสรกสิวิทย์สอนคน สอนควาย ให้อนุรักษ์และฟื้นฟูการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม

วานนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียน พร้อมมีพระราชดำรัสเรื่องสอนควายไถนาว่า

“...ให้ฝึกควายตัวเมียก่อน เพราะไม่ดื้อ ไม่มีปัญหาเหมือนควายตัวผู้เวลาอยู่ด้วยกันมากๆ จะมีปัญหา...”

พระราชดำรัสนี้ทำเอาเหล่าผู้เข้าเฝ้ากลั้นขันไว้แทบแย่ แต่ทันทีที่มีพระราชดำรัสต่อว่า

“แต่การรับคนที่จะมาฝึกไถนาไม่จำกัดเพศ..” ก็มีเสียงอุๆๆ อึ๊กๆๆ

มีพระราชดำรัสว่า “ถ้าฝึกให้ไถนา เป็นต้องฝึกควายกับควายใช้เวลา 7 วัน ควายตัวไหนดื้อก็ฝึกยาก แต่คนที่เรียนกับควายต้องใช้เวลาเรียน 10 วัน ถึงจะเรียนไถนาได้ และต้องมาเรียนรู้นิสัยควายก่อน คนที่มาเรียนต้องมีใจรักเห็นประโยชน์ของควาย นิสัยใจคอของควายชอบความสุภาพ ไม่ชอบให้คนพูด กระโชกโฮกฮาก ชอบความอ่อนโยน”

พระราชดำรัสนี้ทำให้รู้ว่า คน กับควายมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันจริงๆ

บทบรรณาธิการ โพสท์ทูเดย์ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments: