2008/02/13

ยังไม่คืนให้ร้อก...

ได้จดหมายตราครุฑ หัวกรมสรรพากร....ไม่ผิดคาดนัก

...ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีไว้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...

...ขอได้โปรดติดต่อขอทราบความคืบหน้าหลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วกับเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ข้างต้น...

กรมสรรพากรที่เคารพรักครับ...ปีที่แล้วผมก็ขอคืนภาษีเท่านี้แหละ เอกสารผมก็ตามส่งตั้งเยอะแยะ รอแล้วรอเล่าจนได้เช็คตั้งเดือนมีนาคม

....ปีนี้ผมก็ขอคืนเท่าเดิม รายการทุกอย่างก็เหมือนเดิม....จะอะไรนักหนาเนี่ย!!

บ่นไร้สาระ...

No comments: