2008/03/02

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย?

ผมเขียน entry นี้ตอน บ่ายสองโมงครึ่ง วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551

อีก 30นาทีจะเป็นการปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551ครับ

การเลือกตั้งสว.หนนี้ เป็นการจัดการเลือกตั้งแบบไม่สมดุล นั่นคือทุกจังหวัดมีสว.เลือกตั้ง จังหวัดละ1คนเท่ากัน โดยไม่สนใจขนาดของจังหวัด พื้นที่ ประชากร สนามที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็ย่อมไม่พ้นกรุงเทพฯ ประชากรเยอะที่สุด คนลงสมัครเยอะที่สุด แต่ก็จะมีผู้ชนะเพียง1เท่านั้น

มีการคาดเดาต่างๆนานาว่าใครจะชนะ การชนะอาจจะสะท้อนวิธีคิดคนกรุงเทพฯต่อรัฐบาลลุงหมัก อย่ากระนั้นเลย ถ้าเอาข้อมูลผลการเลือกตั้งสว.เมื่อปี49 (ซึ่งยังไม่ทันเริ่มงาน ก็เกิดปฏิวัติเสียก่อน) มานั่งดู ก็น่าจะเห็นแนวโน้มได้ไม่ยาก สมัยนั้นกทม.มีสว.ได้ 18 คนครับ...

1 ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์
2 สมัคร สุนทรเวช
3 กล้านรงค์ จันฑิก
4 รสนา โตสิตระกูล
5 พิจิตต รัตตกุล
6 สมบัติ เมทะนี
7 ขวัญสรวง อติโพธิ
8 จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
9 สมัย เจริญช่าง
10 ดร.นลินี ทวีสิน
11 อุทัย พิมพ์ใจชน
12 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต
13 สามารถ มะลูลีม
14 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
15 พล.ต.ท.พิชิต ควรเดชะคุปต์
16 พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
17 ประกิต วาทีสาธกกิจ
18 บุญยอด สุขถิ่นไทย

ใน 18 คนเมื่อสองปีก่อน มีแค่คนเดียวที่ยังลงสมัครในปีนี้ เดี๋ยวก็รู้ว่าอดีตจะบอกปัจจุบันได้หรือไม่?

อ้างอิง: รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2549

1 comment:

NuuNeoI said...

เพิ่งรู้ว่านอนหลับทับสิทธิ์มันสบายแบบนี้นี่เอง แฮ่~~