2008/03/26

ผี...เข้าสิง

"ดอกไม้ปรกติมีกี่กลีบ"
"เท่าที่เห็นก็แค่ 3 กลีบนะ"
"ดอกอะไรวะ 3 กลีบ"

"ดอกจิก"

No comments: