2008/04/24

ขึ้นอย่างเดียวกราฟ: ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 91 ของปตท. ในกทม.และปริมณฑล ตั้งแต่เมษายน 2548 - ปัจจุบัน

ปล.๑ เลือกข้อมูลเริ่มต้นเมษายน 48 เพราะเป็นช่วงที่ตนเองเริ่มทำงาน
ปล.๒ ปัจจุบันเติมโซฮอล์91 แต่มันเพิ่งเริ่มขายปีที่แล้ว เลยเอา91ปกติมา plot แทน
ปล.๓ ที่โคราชในเบตอ.เมือง ราคาขายจะแพงกว่านี้ประมาณ 20-30สตางค์
ปล.๔ ดูแล้วยังไงก็กระอักแน่ๆ ไม่ต้องรอปลายปีนี้

PTT: ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

No comments: