2008/05/02

Daily Xpress

ถ้าเป็นคนอยู่ในกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟฟ้าประจำ คงไม่ต้องอธิบายเพราะมันมีแจกให้เห็นกันทุกเช้า


กล้าใช้คำนะเนี่ย...dark, fat girl won The Star 4...

บังเอิญเห็นมีตั้งแจกที่โคราชด้วยก็เลยแปลกใจ เข้าใจว่าเนชั่นคงฝากขึ้นรถส่งหนังสือมา แล้วก็แจกตามที่ต่างๆในเมืองเอา ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีครับ อย่างน้อย ก็เป็นการกระจายการเข้าถึงข่าวแบบภาษาอังกฤษสู่คนทั่วไปมากขึ้น

...หวังว่านะ...

แต่จะดีกว่านี้หน่อยถ้าไม่เลือกข่าวที่แนวๆ gossip เรื่องชาวบ้าน เพราะนี่พี่ท่านลงข่าวเทือนี้ซะครึ่งฉบับ ข่าวพวกนี้ศัพท์แสงไม่มีอะไรครับ สามารถอ่านจบเร็วทันทีเลย

...หรือเขาเจตนาอะ...

No comments: