2008/10/20

Pocky Bitter Chocolateถึงแม้จะงงๆว่าน้องนาถเกี่ยวอะไร
ถึงแม้จะงงอีก ว่าน้องนาถไม่เล่นไวโอลินแล้วนินา
ถึงแม้จะงงได้อีก ว่าทำไมต้องเพลง"ใคร"
ถึงแม้สุดท้ายจะโฆษณาขนม (อร่อยดีนะ ลองแล้ว)

เอาน่ะ เป็นการคืนจออีกรอบอย่างทางการของน้องนาถก็เพียงพอแล้ว ^^

No comments: