2008/11/30

สองสีสมานฉันท์

P1000801

In Thailand, RED and YELLOW can be together .........but at beer garden

Photo was taken at Singha+Leo beer garden in rural area

2 comments:

teeraphab said...

ปิด 50 แยกก็ยังดีกว่าปิดลานเบียร์

shellingz said...

เหมือน(เก้าอี้)แดงกำลังรุมกินโต๊ะเหลืองอยู่