2009/06/06

เรื่องของคน

เรื่องของคน

หนังสือเล่มล่าสุดของสุมาอี้ หรือนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ คราวนี้ไม่พูดถึงธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นเรื่องข้างเคียงกันคือจิตวิทยา เล่าถึงเรื่องต่างๆและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การกระทำของคน ซึ่งส่งผลต่างๆออกมาในสังคมท้ายที่สุด หนังสือเล่มนี้บางมาก (ราคาจึงแค่ 80บาท) มีอยู่สี่บทประกอบด้วย

ข้อจำกัดของการรับรู้ - มนุษย์มี limit บางอย่างในการรับรู้ข้อมูล ทำให้การตัดสินใจหลายอย่างมีข้อบกพร่องอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็มีจริงๆ ถ้าเอาตามที่เรียนมา ก็คือวาทะคลาสสิกว่า Perception is more important than fact

สัญชาตญาณการอยู่รอด - มนุษย์มีเซ้นส์ในการต่อสู้มาแต่กำเนิด มนุษย์เองมีความสามารถถึงขนาดประเมินตัวเองได้การแข่งขัน ว่าสนามนี้ตนจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดโรคดื้อไม่ยอมแพ้ ดังเห็นได้จากนักเล่นหุ้นที่ขาดทุนแต่ก็บอกตัวเองว่ายังมีหวัง

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม - นั่นคือหลายครั้งการตัดสินใจที่ไม่ดีเท่าใดนัก แต่หากเป็นการทำตามคนหมู่มาก มนุษย์ก็ยินดีจะคล้อยตามไปเสียอย่างนั้น ซึ่งส่วนที่โยงมาในแง่เศรษฐศาสตร์ก็คือสภาพที่เห็นบ่อยๆในตลาดหุ้น

สมองมีสองโหมด - พูดถึง Cognitive Dissonance คือการที่สมองจะมีธรรมชาติที่ไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่ดูขัดแย้งกันได้ และจะพยายามหาทางออกให้มันในที่สุด ส่งผลต่อการคิดหลายๆอย่างที่หาใช้เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์คิดแล้วไม่เข้าท่า แต่สมองมันพาไปจริงๆ ในบทยังกล่าวถึงด้วยว่าเรื่องใดก็ตามที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง บางทีก็ดูแย่กว่าการให้มโนภาพว่าเป็นงานการกุศล

เล่มนี้อ่านจบเร็วมากครับ ไม่ถึงชั่วโมงก็จบแล้ว เป็นน้ำจิ้มๆพอให้อยากไปหาข้อมูลเรื่องแนวๆนี้ต่อไปได้

No comments: