2009/06/26

SNSD - Tell Me Your Wish (Genie)

ไม่รู้จะว่าไง เลยสรุปได้ว่า

...
...
ข า ว ทิ่ ม ต า ม า กI'm Genie For You, Boy .... หุๆ

1 comment:

Unknown said...

ปีนี้ี่พี่ไม่ได้มารับขวัญ รับน้องหรอคับ