2010/03/27

โต้วาที

สมัยทำโต้วาทีตอนปริญญาตรี กติกาหนึ่งซึ่งเขียนเอาไว้ในการโต้วาทีคือ

ห้ามอ้างเหตุผลโดยใช้พระราชดำรัส

ถึงแม้ทีมตัวเองจะเคยแพ้เพราะอีกฝ่ายอ้างพระราชดำรัสก็ตาม (ฮา) แต่หลักการของเงื่อนไขนี้ก็ตรงไปตรงมามาก เพราะการโต้วาทีคือการใช้เหตุผลมาหักล้างกันไปมา แต่การใช้พระราชดำรัสเป็นเหตุผลหนึ่งนั้น "เป็นการทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถที่จะหักล้างได้" เช่นนั้นการโต้วาทีจึงไม่ยอมให้อ้างอะไรก็ตามด้วยพระราชดำรัส

ทั้งนี้กติกานี้ไม่ได้บอกว่าพระราชดำรัสจะถูกหรือผิด แต่สอนให้ผู้โต้วาทีเตือนตัวเองว่าเป็นการไม่สมควรที่จะใช้พระราชดำรัสเป็นเทคนิคพิเศษทำให้ตนเป็นฝ่ายชนะเสมอ เพราะคุณอีกฝ่ายจะไม่มีความเหมาะสมใดๆที่จะออกมาหักล้างได้ ซึ่งเป็นการทำลายระบอบการโต้วาทีที่ทุกอย่างต้องหาเหตุหักล้างกันได้

...
...
...หันมาดูอะไรตอนนี้...อย่าใช้อะไรแบบนี้เป็นข้ออ้างกันเลย...

No comments: