2013/09/26

THREL : ไทยรีประกันชีวิต


  • THREL เป็นบริษัทลูกของ THRE (ไทยรับประกันภัยต่อ) ซึ่งแยกธุรกิจออกมาตามพรบ.ประกันชีวิตฯ
  • ธุรกิจหลักคือรับประกันภัยต่อด้านประกันชีวิตทุกประเภท
  • บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมี 24 แห่ง แต่มีบริษัทรับประกันภัยต่อด้านประกันชีวิตคือ THREL รายเดียว
  • ลักษณะสัญญาประกันภัยต่อมีสองแบบ คือแบบทำสัญญาต่อกัน กับแบบเฉพาะรายๆ ไป
  • แบบทำสัญญาต่อกัน เป็นรายได้หลักของเบี้ยประกันรวมที่บริษัทได้รับ (มากกว่า 90%) ข้อดีคือมีการต่อสัญญาต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคู่สัญญา 11 บริษัท ซึ่งเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
  • ในคู่สัญญา 11 บริษัทมี 1 บริษัทประกันชีวิต ที่รับเบี้ยประกันภัยสูงถึง 39% ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด (ไม่ได้ระบุชื่อ)
  • ธุรกิจของ THREL แบ่งได้สองแบบ แบบแรก คือรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็นการกระจายเสี่ยงให้บริษัทประกันชีวิต
  • แบบที่สองคือการประกันชีวิตแบบร่วมกันพัฒนา ซึ่งทำให้บริษัทมีบทบาทในธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น โดยเข้าไปเสนอและพัฒนากรรมธรรม์แบบใหม่ ตลอดจนทำแผนและหาช่องทางการตลาดกับบริษัทประกันชีวิต เช่นการเสนอขายประกันชีวิตทางโทรศัพท์ หรือการร่วมออกแบบโฆษณาทางทีวีและสื่ออื่น เบี้ยประกันที่ได้จากส่วนนี้มีการเติบโตค่อนข้างดี และเป็นสัดส่วนรายได้ที่มากขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจคือ THREL ไม่ได้เน้นขายหุ้นใหม่เพื่อเพิ่มทุนก่อนเข้าตลาดฯ (มีหุ้นใหม่เพียง 10ล้านหุ้น หุ้นเดิม 590ล้านหุ้น) แต่เป็นการเอาหุ้นเดิมที่ THRE ถืออยู่เดิม 100% ออกมาขายมากกว่า พาร์ 1.00 ราคาไอพีโอ 9.50 บาท ซึ่งหลังเข้าตลาด THRE จะถือหุ้นเหลือ 50.83%, ผู้ถือหุ้น THRE เดิม 19.65% และประชาชนทั่วไป 29.45% จะเห็นว่าดีลนี้ THREL ไม่ใช่คนได้ประโยชน์มากนัก แต่เป็น THRE ที่จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นครั้งนี้ครับ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นการสรุปข้อมูลจากไฟลิ่งที่ยื่นก่อนเข้าตลาดหุ้นเท่านั้นNo comments: