2013/11/27

BJCHI: บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

(ภาพประกอบจาก Facebook Reference Idea Design)
  • บีเจซีเฮฟวี่อินดัสทรี ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรชาวเกาหลีใต้ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BJC เบอร์ลี่ยุคเกอร์แต่อย่างใด
  • BJC ย่อมาจาก Best Quality - Just on time Delivery - Cost Effective Service
  • ธุรกิจหลักคือการรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยงานหลักคืองานแปรรูปประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication)
  • ลูกค้าคือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มพลังงาน, โรงไฟฟ้า, เหมืองแร่
  • รายได้ทั้งหมดมาจากลูกค้าต่างประเทศ โดยประเทศหลักในตอนนี้คือออสเตรเลีย (Laing O'Rourke Australia ผู้รับเหมาโครงการเหมืองแร่ และ Australia Pacific LNG ทำขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ)
  • โครงการใน Backlog ตอนนี้แทบทั้งหมดอยู่ในออสเตรเลีย มีโรงไฟฟ้าที่ลิเบียกับเหมืองแร่ที่ลาว แต่คิดเป็นสัดส่วนน้อยมาก
  • บริษัทเติบโตก้าวกระโดดไม่กี่ปีมานี้จากงานที่ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงาน Modularization และจะกินไปได้อีกหลายปี แต่เนื่องจากบริษัทได้งานเป็นโครงการตามสัญญาจ้าง จึงทำให้รายได้ในอนาคตยังไม่มีความแน่นอน
  • บริษัทมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบสั่งซื้อหลักคือเหล็กกล้าคาร์บอน,ท่อและข้อต่อ ซึ่งมีราคาผันผวนและนำเข้าจากต่างประเทศ (แต่เหตุผลข้างต้นทำให้ 1-2 ปีนี้ไม่ค่อยเสี่ยง)
  • บริษัทรับรู้รายได้ตามสกุลเงินของประเทศนั้น และใช้ Natural Hedge (เอารายได้ลบค่าวัตถุดิบในสกุลเงินนั้น) แล้วจึงซื้อ Forward ส่วนเหลือเพื่อลดความเสี่ยงค่าเงิน
  • โรงงานผลิตเหล็กและชิ้นส่วนอยู่ที่ระยอง
  • บริษัทไม่เน้นลูกค้าในประเทศเนื่องจากอัตรากำไรต่ำ และมองว่ามีข้อได้เปรียบในออสเตรเลียเนื่องจากบริษัทมีงานคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งจากจีน
  • บริษัทมองบริษัทในไทยที่เป็นคู่แข่งเนื่องจากเน้นตลาดออสเตรเลียเช่นกันคือ STPI กับ SRICHA
  • บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนค่อนข้างน้อย สิ้นงวดมิถุนายน 2556 มี 17.72 ล้านบาท D/E Ratio 0.40
  • KGI เป็น FA และอันเดอร์ไรท์
  BJCHI เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้นๆ ละ 30 บาท (พาร์ 1 บาท) คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมด หลังการเพิ่มทุนกลุ่มตระกูลลี จะยังเป็นผู้ถือหุ้นหลัก 74.44% ในกิจการ โดยมี Market Cap วันแรก 9,600 ล้านบาท เริ่มซื้อขายในตลาดฯ 28 พฤศจิกายน 2556

  หมายเหตุ: บทความนี้เป็นการสรุปข้อมูลจากไฟลิ่งที่ยื่นก่อนเข้าตลาดหุ้นเท่านั้น  No comments: