2013/12/03

[บันทึก] งานสัมมนา Tech Startup: Trend & Challenges จัดโดยม.เทคโนโลยีสุรนารี


นานๆ จะมีงานสัมมนาแนว Tech Startup จัดที่โคราช เลยถือโอกาสไปฟังด้วย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Seminar โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ถือเป็นงานดีๆ สนับสนุนกันต่อไปครับ

หัวข้อบรรยายชื่อว่า Tech Startup: Trend & Challenges โดยคุณอมฤต เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Hubba Co-Working Space

เนื้อหาอาจจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ แต่ก็พยายามสรุปมาครับ
 • จุดเด่นของการทำ Startup คือเป็นการหารูปแบบธุรกิจที่ Repeatable และ Scalable รวมถึงมี High Growth ทำให้ลักษณะ Startup ส่วนใหญ่เป็นแนว Tech เนื่องจากระบบเอื้อที่สุด
 • ปัจจุบันมี Startup ในไทยประมาณ 500 ราย โดย 80% อยู่ในกรุงเทพฯ 10% เชียงใหม่ 5% ภูเก็ต นอกนั้นกระจายออกไป
 • Startup ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทศวรรษนี้ (ก่อนหน้านี้คือธุรกิจการเงิน)
 • Obama ยังออกแคมเปญสนับสนุนการตั้ง Startup สะท้อนเทรนด์นี้
 • คนไทยยังมีอัตราเติบโตในการใช้ Mobile/Tablet และการมีบัตรเครดิต
 • คนไทยเป็นนักโหลดแอพระดับแถวหน้าของโลก (แต่ส่วนใหญ่เป็นแอพฟรี)
 • ช่องทางชำระเงิน โดยเฉพาะผ่านบัตรเครดิตยังเป็นอุปสรรคใหญ่ คนไทยนิยมจ่ายผ่าน Counter Service
 • เมืองไทยมีปัญหาสังคมเฉพาะตัวหลายอย่าง จึงเป็นโอกาสของ Startup ที่จะค้นหา
 • รูปแบบธุรกิจ Startup ควรเป็น Pain Killer (ขาดแล้วฉันอยู่ไม่ได้) ไม่ใช่ Vitamin (ไม่กินก็อยู่ได้)
 • ทีมทำ Startup ต้องมี Passion ร่วมกัน หรือไม่อย่างนั้นก็มีเรื่องแค้นฝังใจมาก่อน (ยกตัวอย่าง Noonswoon ที่เกิดจากผู้ก่อตั้งผิดหวังในความรัก)
 • Builk เป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่นของ Startup ไทย
 • Startup ไทยยังมีปัญหาขาดนักพัฒนาค่อนข้างมาก เพราะไม่สามารถสร้าง Passion ร่วมกันได้ อีกทั้งไม่สู้ค่าตัวโปรแกรมเมอร์
 • Startup ที่ดีควรทำเป็นทีมมากกว่าลุยเดี่ยว (Mark Zuckerberg เป็นกรณียกเว้น)
โอกาสของ Startup ในต่างจังหวัด
 • เนื่องจาก 80% ของธุรกิจอยู่ในกทม. แสดงว่าโอกาสต่างๆ ยังกระจุกตัว ต้องยอมรับข้อนี้
 • กรณีศึกษาของ Computerlogy มีทีมนักพัฒนาเป็นเด็กโอลิมปิกจากม.บูรพา ทำงานอยู่ศรีราชาเป็นหลัก ในกทม.มีแค่ฝ่ายขาย
 • หากโคราชต้องการผลักดัน Startup ต้องมีแรงสนับสนุนรอบด้าน ทั้งมีคน มีกิจกรรม มีหน่วยงาน และหาปัจจัยเสริม
 • คำตอบข้างต้นยังอธิบายได้ว่า Co-Working Space จะเกิดได้ต้องมีคนที่เก่งและหลากหลายมารวมกัน ไม่ใช่มีแค่สถานที่
ผมมองเป็นการเริ่มต้นที่ดี กิจกรรมลักษณะนี้จะยังคงจัดต่อเนื่อง ติดตามได้ที่ Facebook: SUT Startups ครับNo comments: