2014/06/03

ตลาดนัดติดแอร์

ตลาดนัดเป็นโมเดลการบริหารจัดการพื้นที่การค้าซึ่งได้รับความนิยม ปัจจุบันมีคนทำ "ตลาดนัดติดแอร์" กันมากขึ้น กล่าวคือสินค้าขายก็คล้ายกัน เช่าที่ขายเหมือนกัน แต่เพิ่มโครงสร้างอาคารและเครื่องปรับอากาศเข้าไป ผมรู้สึกเองว่าโมเดลนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้น และตลาดนัดกลางแจ้งแบบเดิมจะลดลง

ในภาพคือเมกะบางนา ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่อย่างใด

มีคำกล่าวในกลุ่มคนเช่าพื้นที่ตลาดนัดกลางแจ้ง ว่าพวกเขาเช่า 1 ปี แต่มีเวลาขาย 8 เดือน เนื่องจากพอเข้าฤดูฝนการค้าขายจะทำได้ยากขึ้น แต่ตอนนี้สภาพอากาศที่ร้อนมากกว่าเดิม ผสมกับความสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนตามฤดูกาล ผมว่าระยะเวลา 8 เดือนก็กลับมีน้อยลงอีก ทางแก้ก็คือตลาดนัดติดแอร์นั่นเอง

อย่างไรก็ตามตลาดนัดติดแอร์ยังถูกท้าทายด้วยความเชื่อว่า พออยู่ในหลังคาอาคาร สินค้าจะแพงกว่าสภาพแบกะดินกลางแจ้ง สุดท้ายเรื่องนี้ก็อยู่ที่ผู้เช่าและคนเดินตลาด ว่าต้องการแบบไหนมากกว่ากันครับ

No comments: