2014/06/06

ข้าวกล่องเซเว่นฯ ถาดสีดำกับสีแดง ต่างกันอย่างไร?

มีน้องสหายท่านหนึ่งเคยถามว่า เห็นข้าวกล่องในเซเว่นอีเลฟเว่น มีถาดอยู่สองสีคือ สีแดง กับสีดำ มันต่างกันอย่างไร ราคาก็เห็นพอๆ กัน


คำตอบที่เป็นสาระและชวนคิดต่อคือ ข้าวกล่องสองแบบนี้ มียี่ห้อคนละยี่ห้อกัน (ฮา) ความจริงแม้ว่าวางปะปนกัน แต่ข้าวกล่องสองสีถาดนี้ผลิตโดยคนละบริษัทกันครับ

ข้าวกล่องถาดสีดำ เขียนฉลากว่าผลิตโดยบริษัท ซีพีเอฟ ส่วนข้าวกล่องถาดแดงเขียนฉลากว่า ผลิตโดยบริษัท ซีพีแรม

ถึงแม้ฟังดูเป็นเครือๆ CP ด้วยกันทั้งคู่ และเซเว่นฯ ก็เป็นของ CP แต่เชิงโครงสร้างก็น่าคิด เพราะซีพีเอฟคือหุ้น CPF ส่วนซีพีแรม เป็นบริษัทลูกของ CPALL จึงกล่าวได้ว่า แม้จะอยู่ภายใต้ร่มเงา CP Group แต่ถ้ามองเป็นรายได้ของบริษัทในตลาดหุ้น นี่คือคนละบริษัทกัน

ประเด็นนี้อาจคล้ายกับ blog post เรื่องรายการระหว่างกัน ก็ถือเป็นเรื่องที่ชวนสงสัยต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ของสองบริษัทนี้ในร้านเซเว่น เพราะแทนที่ CPRAM จะเป็นผู้ผลิตอาหารส่งเซเว่นฯ ในฐานะบริษัทลูก ก็กลับมี CPF มาช่วยผลิตอีกราย เหมือนแบ่งๆ กันทำ

ส่วนข้าวกล่องสีขาวที่เป็นข้าวกล่องแช่แข็ง อันนั้นมีผู้ผลิตหลายรายกว่าแค่สองบริษัทที่กล่าวไปข้างต้นครับ


No comments: