2014/08/19

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเชิงพื้นฐานหุ้นกลุ่มสื่อสาร

ภาพจากหน้าปก Annual Report 2013 DTAC


สภาวะตลาด

 • ธุรกิจในเครือที่เสริมศักยภาพ - เช่นกลยุทธ์ Triple Play (โทรศัพท์บ้าน-มือถือ-อินเทอร์เน็ต) ทำให้ลูกค้าเลือกใช้รายเดียวได้ครบ หรือบางทีเป็น Quadruple Play คือมีบริการเคเบิ้ลทีวีเสริมอีกตัว
 • การแข่งขันด้านราคา - ถ้าหากถึงจุดที่บริการไม่มีความแตกต่าง (Commodity) การแข่งขันราคาจะเกิด และทำให้รายได้-กำไร กระทบ
 • นวัตกรรม - การสรรหาบริการเสริมใหม่ๆ ที่ลูกค้าจะถูกใจและใช้บริการมากขึ้น แต่อาจพร้อมกับ risk ในการลงทุน
 • M&A - เรื่องนี้ในไทยไม่หนักหน่วง เพราะมีอยู่สามรายหลัก เป็น Oligopoly อยู่แล้ว
 • Regulator - นโยบายและคำสั่งจากกสทช. ถือว่ามีผลต่อพื้นฐานได้อย่างมาก

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

 • อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้า
 • Churn Rate อัตราการสูญเสียลูกค้าเดิม ยิ่งเยอะก็ถ่วงอัตราเพิ่มลูกค้าใหม่
 • ARPU - Average Revenue Per User รายได้จากลูกค้าต่อราย
 • EBITDA
 • D/E เพราะธุรกิจพวกนี้ต้องลงทุนอุปกรณ์ตลอดจึงมี Debt เสมอ
 • Free Cash Flow
เรียบเรียงจาก Investopedia

No comments: