2014/08/21

ว่าด้วย INTUCH

อินทัชเป็นบริษัทประเภท Holding Company กล่าวคือกิจกรรมหลักของบริษัทคือการไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลงทุน ไม่มีตัวธุรกิจของตัวเอง ฉะนั้นการประเมินอินทัชก็คือดูสิ่งที่บริษัทไปลงทุนอยู่


ปัจจุบันพอร์ตบริษัทที่อินทัชลงทุนอยู่ประกอบด้วย
  • ไทยคม (THCOM) ถือหุ้น 41.14%
  • ไอทีวี (ITV) ถือหุ้น 52.92%
  • ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส (ITAS) ถือหุ้น 99.99%
  • Macthbox ถือหุ้น 99.96%
  • อินทัช มีเดีย ถือหุ้น 99.99% เข้าใจว่าตั้งบริษัทนี้เพื่อทำธุรกิจทีวีดิจิตอล (ซึ่งก็ไม่ได้ทำ)
  • AIS (ADVANC) ถือหุ้น 40.45%
  • ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL) ถือหุ้น 42.07%
  • Ookbee ถือหุ้น 22.26%
  • MediTech Solution ถือหุ้น 30.00%
  • Computerlogy ถือหุ้น 25.01%
ในบรรดาบริษัทย่อย ไอทีวีได้ตั้งบันทึกด้อยค่าไปนานแล้วแล้ว 3,297 ล้านเลิกกิจการไป ก็คงไม่ต้องสนใจ ในบรรดาบริษัทที่อินทัชถือหุ้นนั้น รายได้มากกว่า 90% มาจาก AIS เพียงรายเดียว โดยมี THCOM เพิ่มสัดส่วนขึ้นมาบ้างตามการฟื้นตัวของกิจการ ส่วนบริษัทอื่นนั้นมีขนาดเล็ก

ตอนนี้อินทัชพยายามเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ในพอร์ตสองอย่าง นั่นคือการทำทีวีดิจิตอลแต่เนื่องจากบริษัทมีราคาในใจอยู่แล้ว จึงไม่ได้ใบประมูลด้วยมองว่าแพงเกินไป ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทจะเอาอย่างไรต่อกับธุรกิจทีวีดิจิตอล ส่วนอีกธุรกิจคือการเป็น VC ลงทุนในสตาร์ทอัพ ในชื่อโครงการ InVent ด้วยวงเงินลงทุน 200 ล้านบาท ปัจจุบันลงทุนใน 3 บริษัทคือ Ookbee, MediTech Solution และ Computerlogy ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ดี เพราะใช้เงินน้อย (บริษัทมีเงินสดประมาณ 2,000 ล้าน) แต่การลงทุนในทั้งสามบริษัทก็ยังไม่ปรากฏผลตอบแทนชัดเจน มีเพียง Ookbee ที่สามารถเพิ่มทุนรอบสองจากญี่ปุ่น ทำให้ Market Cap. บริษัทสูงขึ้น แต่อินทัชก็ใช้วิธีรับรู้มูลค่าจากกำไร-ขาดทุน จึงไม่เด่นชัดเช่นกัน state ของกลุ่มนี้เลยเป็นประเภท Question อยู่

นาทีนี้หุ้นอินทัชเลยดูเหมือนการถือหุ้น ADVANC แบบมีส่วนลดพร้อมเงินปันผล เพราะคิดสัดส่วนการถือครองหุ้น ADVANC เอาแค่ตัวเดียวตาม market cap ราคา INTUCH ก็ยังถูกกว่า ADVANC แถมได้บริษัทลูกอื่นอีกนั่นเอง ส่วนที่จะมองว่า THCOM จะโตมาเติมส่วนของ ADVANC นั้นคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร


No comments: