2015/01/13

MTLS - SAWAD

จดบันทึกไว้ ให้เห็นว่า MTLS กับ SAWAD ต่างกันยังไง

ถ้าพูดรวมๆ สองบริษัทนี้ทำธุรกิจคล้ายกัน โดย MTLS (เมืองไทยลิสซิ่ง) ทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซด์ ขณะที่ SAWAD เป็นสินเชื่อรถยนต์และบ้าน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์-รถกระบะ และยังมีเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ใหม่เป็นรายได้อีกประมาณ 20%  • MTLS ครึ่งปี57 ลูกหนี้คงเหลือ 6,503 ล้านบาท มี 454 สาขา
  • SAWAD ครึ่งปี57 ลูกหนี้คงเหลือ 6,268 ล้านบาท มี 822 สาขา
สาขาเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจนี้ เพราะยิ่งสาขามากก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากทำให้ปริมาณสินเชื่อเติบโต ที่น่าสนใจคือการขยายสาขาก็ไม่ได้เป็น CapEx ที่สูง มีห้องแถวหนึ่งห้อง กับอุปกรณ์สำนักงานประมาณหนึ่งก็เปิดได้แล้ว เหนือกว่านั้นก็คือความสามารถในการติดตามหนี้สินและสัดส่วน NPLNo comments: