2016/01/29

FitBit Flex vs. Pebble Time

Pebble เพิ่งใส่อัพเดตฟีเจอร์ Health เข้าไปเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน (ข่าว) ฟีเจอร์หลักๆ ก็คือนับก้าวเดิน กับแทร็กการนอนหลับแบบ ตรงนี้เลยทำให้ Pebble Time ที่ใช้อยู่มีประโยชน์มากขึ้น


เนื่องจากฟีเจอร์ที่ add เข้ามาสองอันนี้ก็มีใน FitBit Flex อยู่เช่นกัน ผมเลยลองใส่สองอย่างพร้อมกัน แล้วดูว่ามันแสดงค่าออกมาแตกต่างกันแค่ไหน (จะทำทำไมเนี่ย...)

ก็พบว่าความแตกต่างของจำนวนก้าวที่นับได้แต่ละวัน ค่อนข้างแตกต่างและแกว่งระดับ 10% ไม่มีใครนับออกมามาก-น้อยกว่ากันเป็นพิเศษ บางวันตัวนึงมากกว่า บางวันก็น้อยกว่าสลับกับไป


จริงๆ ปัจจัยอื่นที่ทำให้ค่ามัน error ไปบ้างก็น่าจะมีแต่อันนี้แค่ดูคร่าวๆ เอา

พอเป็นตัวเลขของแทร็กการนอนหลับนี่ยิ่งแปรปรวนมากกว่าจนไม่ต้องเอามาลงเลย ถ้าให้เดาเพราะทั้งสอง device ใช้วิธีแทร็กแบบ auto ซึ่งน่าจะมีวิธีการ "เดา" ว่าเริ่มหลับไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ก็เลยต่างกันไป บางวันก็ค่อนข้างแม่นดี ต่างกันระดับ 10-15 นาที แต่บางวันผิดกันเป็นหน่วยชั่วโมงเลย ยิ่ง Deep Sleep ค่าออกมาต่างกันมากๆ

FitBit ค่อนข้างทำอะไรได้เยอะดี แต่ไม่ทำงานร่วมกับ Health API ของ iOS (ต้องการสร้าง universe เอง) ขณะที่ Pebble Time ที่อัพเดตใหม่ สามารถทำงานร่วมกับ Health API ได้ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องต้องพิจารณาอยู่เหมือนกัน

สรุปว่าอยากใช้อันไหนก็คงแล้วแต่ชอบ ... แต่เอาจริงๆ คำตอบที่ดีที่สุดก็คือ Apple Watch นั่นแหละ -"-


No comments: