2017/02/26

RPH หุ้นโรงพยาบาลจากจังหวัดขอนแก่น ที่จะเข้าตลาดหุ้นตัวล่าสุด

RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นไอพีโอตัวล่าสุด โดยจะเข้าซื้อขายใน SET หมวดการแพทย์ ช่วงที่ผ่านมาหุ้นโรงพยาบาลถือเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากตลาดอย่างดี เมื่อ RPH เป็นหุ้นตัวล่าสุดที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน ก็มาดูข้อมูลกันจากเอกสารไฟลิ่งกันหน่อยครับธุรกิจของ RPH


ธุรกิจของ RPH คือโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ (ให้บริการรักษาโรคที่มีความยากและซับซ้อน ให้บริการได้ทั้งผู้ป่วยนอกและใน) มีห้องตรวจ 12 ห้อง และเตียงให้บริการ 55 เตียง

ในไฟลิ่งนั้นโรงพยาบาลราชพฤกษ์ระบุว่าเน้นกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในระดับ B-C (จากทั้ง A-D แบ่งตามอัตราค่าบริการ) ซึ่งเทียบเคียงกับโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ตามภาพนี้


ที่ตั้งโรงพยาบาลในปัจจุบัน


RPH ระบุว่าความได้เปรียบในการแข่งขันคือ


 • โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงกันเน้นลูกค้า A-B ขณะที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์เน้น B-C
 • ค่าบริการไม่แพง
 • มีแพทย์ 183 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์รักษายาวนาน หลายคนเป็นอาจารย์แพทย์ และอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เปิดให้บริการมา 22 ปี
 • ความต้องการเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลหลักในการเข้าตลาดหุ้น ซึ่งจะอธิบายต่อให้หัวข้อถัดไป


งบการเงินและโครงการในอนาคต


เริ่มด้วยงบกำไรขาดทุน เป็นดังแสดงอาคารสถานที่-ที่ดิน เป็นสิ่งน่าสนใจของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ประเด็นสำคัญของ RPH นั่นคือโครงการสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีขนาด 14 ชั้น จำนวนเตียงเพิ่มเป็น 202 เตียง โดยโครงการจะแล้วเสร็จธันวาคม 2560 และเปิดให้บริการได้ช่วงต้นของไตรมาส 2 ปี 2561 ซึ่งรายการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบกระแสเงินสดที่ใช้กับการก่อสร้าง, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และจะมีผลต่อค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นเมื่อโรงพยาบาลแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อโรงพยาบาลใหม่สามารถรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลต่อรายได้ในอนาคตเช่นกัน
รายละเอียดไอพีโอ • RPH ขายหุ้นไอพีโอต่อประชาชน คิดเป็น 28.53% ของหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขาย
 • มีการขายหุ้นเพิ่มทุน 1.47% ต่อกรรมการและผู้บริหาร (รวมทั้งหมด 30%)
 • ราคาหุ้นละ 4.80 บาทต่อหุ้น พาร์ 1.00 บาท คิดเป็นเงินรวม 786.14 ล้านบาท
 • P/E 42.79 เท่า (ตัวเปรียบเทียบคือ EKH โรงพยาบาล 86 เตียง P/E 56.81 เท่า)
 • เงินไอพีโอจะนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ และลงทุนอุปกรณ์การแพทย์ 700-760 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เป็น FA และ อันเดอร์ไรท์


ปิดท้ายเหมือนเดิมครับ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน


No comments: