2017/10/01

Non-Obvious 2017 - อ่านเทรนด์และแนวโน้มของอนาคตข้างหน้า

Non Obvious เป็นหนังสืออัพเดตเทรนด์โลกที่ออกรายปีของ Rohit Bhargava โดยรวบรวมงานวิจัยของเขา พร้อมทำนายเทรนด์รายปี ซึ่งหนังสือออกมาได้ 7 ปีแล้ว อย่างน้อยสิ่งดีก็คือ หนังสือจะเคลียร์อดีตกันก่อนว่าเทรนด์ที่เคยทายไว้ ผิดหรือถูกอย่างไรเทรนด์สำหรับปี 2017 ที่หนังสือนี้บอกไว้ มี 15 อย่างดังนี้