2019/02/12

First-mover Disadvantages

ในยุคดิจิทัลที่การพัฒนาใดๆ เกิดขึ้นได้รวดเร็วมาก (และก็จากไปเร็วมาก) ประโยคหนึ่งที่มาคู่กันเวลาผลิตภัณฑ์ใดได้รับความนิยมสูงคือ "อันนี้เราคิดได้ก่อน" หรือไม่ก็ "อันนั้นเราทำก่อนตั้งหลายปี" ที่จริงก็ดูน่าเบื่อเหมือนกันเพราะการเคลมแบบนี้ น่าจะเป็นแนวตัดพ้อ มากกว่าอยากเอาชนะในฐานะผู้มาก่อน