2020/04/09

ช่วงเวลาที่ยากมากของร้านอาหาร

ในสภาวะนี้ ร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เผชิญภาวะท้าทายมาก เพราะรัฐอนุญาตให้ร้านอาหารดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่อยู่ในสภาพครึ่งเดียว คือซื้อกลับบ้านหรือเดลิเวอรี